Melamine 5" Rice Bowl

MEL30028-B


MELAMINE 5" RICE BOWL 36/216/CS ** ORIGINAL PRICE: $0.50 **