Melamine 4.5" Rice Bowl

MEL30027-B


MELAMINE 4.5" RICE BOWL 48/288/CS ** ORIGINAL PRICE: $0.45 **